Skip to main content

Honey Hollow Elementary School

Jumproping
Bell Schedules » Regular Schedule

Regular Schedule

Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:05 AM 8:30 AM 25 min
Morning Recess 8:15 AM 8:30 AM 15 min
K-5 Instruction Begins 8:30 AM
Recess 4th Grade 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Recess 5th Grade 10:30 AM 10:50 AM 20 min
Kinder Lunch 10:40 AM 11:25 AM 45 min
Kinder Lunch 10:50 AM 11:35 AM 45 min
1st Grade Lunch 11:10 AM 11:55 AM 45 min
2nd Grade Lunch 11:25 AM 12:10 PM 45 min
TK Lunch 11:55 AM 12:15 PM 20 min
3rd Grade Lunch 11:40 AM 12:25 PM 45 min
TK Dismissal 12:15 PM
4th Grade Lunch 12:00 PM 12:45 PM 45 min
5th Grade Lunch 12:15 PM 1:00 PM 45 min
Kinder Recess 12:35 PM 12:55 PM 20 min
Kinder Recess 12:55 PM 1:15 PM 20 min
Kinder Recess 1:15 PM 1:35 PM 20 min
Kinder Recess 1:35 PM 1:55 PM 20 min
1st & 2nd Grade Recess 1:15 PM 1:35 PM 20 min
3rd Grade Recess 1:35 PM 1:55 PM 20 min
K-5 Dismissal 2:57 PM